Salgskalender

Ta kontakt med Magne Jansen på tlf 932 52 152 for å besøke gartneriet i sesongen fra ca 1 mai til 30 september.

Liste over arrangementer under blir oppdatert fortløpende så følg med her eller på facebook.

29 mai Åpen dag på Kollevoll. Kommer nærmere informasjon på facebook.

13 juni: Blomstervenners plantemarked 2021 i Oslo

19 juni: Tilstede med planter på Drømmehagen, Byremo. Kort foredrag om staudedyrking.

23 juni: Åpent for Kollevoll Grendelag i forbindelse med St. Hans feiring.

26 juni: Åpent for medlemmer i Staudeklubben Sør.

30 juni: Rosenes Dag, Gimle Naturmuseum og botanisk hage, Kristiansand fra kl 1800

1 august: Staudeklubben Miøsens plantemarked på Åker Gård, Hamar

14 august: Åpent for Lyngdal Hagelag

Rull til toppen