Salgskalender

Ta kontakt med Magne Jansen på tlf 932 52 152 for å besøke gartneriet i sesongen fra ca 10 mai to 30 september.

Liste over arrangementer under blir oppdatert fortløpende så følg med her eller på facebook.

22 mai: Plantemarked i Egersund

13 juni: Blomstervenners plantemarked 2021 i Oslo

23 juni: Åpent for Kollevoll Grendelag i forbindelse med St. Hans feiring.

26 juni: Åpent for medlemmer i Staudeklubben Sør.

30 juni: Rosenes Dag, Gimle Naturmuseum og botanisk hage, Kristiansand fra kl 1800

1 august: Staudeklubben Miøsens plantemarked på Domkirkeodden, Hamar

14 august: Åpent for Lyngdal Hagelag

Rull til toppen